Cách 1: Mở ứng dụng Zalo trên di động, bấm vào biểu tượng (trong khung làm dấu màu hồng)

Quét nhóm bạn muốn truy cập (Mã QR code ở phía dưới)

PHỤNG SỰ VIÊN (FACEBOOK)

PHỤNG SỰ VIÊN (FACEBOOK)

Cách 2 (trên máy tính): Rê chuột vào PHỤNG SỰ VIÊN trên thanh menu, chọn nhóm bạn muốn truy cập vào

Cách 3 (trên thiết bị di động): Chọn nhóm bạn muốn truy cập vào