Tốt đời đẹp đạo
Loading...
Báo Quân Khu 7 Online đăng tin: Thành phố Tân An phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho phật tử tại Chùa Ân Thọ
Báo Quân Khu 7 Online đăng tin: Thành phố Tân An phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho phật tử tại Chùa Ân Thọ
Báo Quân Khu 7 Online ngày 17/10/2023 có bài tin: Thành phố Tân An phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho phật tử Chùa Ân Thọ trong khóa tu ngày an lạc (02/9 âm lịch).
Long An TV - Mùa trăng yêu thương
Long An TV - Mùa trăng yêu thương
Trung Thu năm 2023 của chùa Ân Thọ được đăng tải trên Đài Truyền hình Long An - LA34
 Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Trang thông tin điện tử CÔNG AN LONG AN ngày 08/9/2023 có bài viết về: "Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông"
LONG AN TV -Video -  Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV -Video - Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV ngày 25/12/2022 đăng video về Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt tại chùa Ân Thọ
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An ngày 03/12/2021
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An ngày 22/6/2021
Báo Long An đăng tin Giáo hội phật giáo VN tỉnh LA trong nỗ lực phòng chống virus Corona
Báo Long An đăng tin Giáo hội phật giáo VN tỉnh LA trong nỗ lực phòng chống virus Corona
Báo Long An ngày 09/02/2020 có bài viết Giáo hội phật giáo VN tỉnh LA trong nỗ lực phòng chống virus Corona
Báo Long An đăng tin về sự chia sẻ của Đại đức Thích Lệ Ngôn với bài viết Lấy 'hoa thơm' để lấn át 'cỏ dại'
Báo Long An đăng tin về sự chia sẻ của Đại đức Thích Lệ Ngôn với bài viết Lấy 'hoa thơm' để lấn át 'cỏ dại'
Báo Long An ngày 08/7/2023 đăng tin về sự chia sẻ của Đại đức Thích Lệ ngôn với bài viết Lấy 'hoa thơm' để lấn át 'cỏ dại'
Phật sự online đăng tin Hoàn mãn pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Ân Thọ
Phật sự online đăng tin Hoàn mãn pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Ân Thọ
Phật sự online ngày 21/02/2019 đăng tin Hoàn mãn pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Ân Thọ
Phật sự online đăng tin Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an chùa Ân Thọ
Phật sự online đăng tin Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an chùa Ân Thọ
Phật sự online ngày 22/02/2019 đăng tin Lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an chùa Ân Thọ
Phật sự online đăng tin Lễ cài Hoa hồng mùa Báo hiếu tại chùa Ân Thọ
Phật sự online đăng tin Lễ cài Hoa hồng mùa Báo hiếu tại chùa Ân Thọ
Phật sự online ngày 16/8/2019 đăng tin Lễ cài Hoa hồng mùa Báo hiếu tại chùa Ân Thọ
Phật sự online đăng tin Khai mạc khóa tu tại chùa Ân Thọ sau kỳ nghỉ dài
Phật sự online đăng tin Khai mạc khóa tu tại chùa Ân Thọ sau kỳ nghỉ dài
Phật sự online ngày 11/5/2020 đăng tin Khai mạc khóa tu tại chùa Ân Thọ sau kỳ nghỉ dài
Phước Huệ song tu