Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Thông báo

Thông báo tổ chức khóa tu và bồi dưỡng Hoằng pháp viên nhân mùa Phật đản năm 2023
Chương trình Tết Nguyên tiêu – Rằm tháng Giêng 2023 tại chùa Ân Thọ
Thông báo: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 13
Thông báo: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 12
Thông báo tổ chức khóa tu tuổi trẻ
Thông báo: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 9
Thông báo: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 11
Thông báo cúng dường 11 Trường Hạ và hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến số 3 tại huyện Thạnh Hóa
Thông báo: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 8
Thông báo: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 7
Thông báo: Lễ quy y Tam bảo
Thông báo tạm đóng cửa chùa để phòng dịch
Phước Huệ song tu