Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Video - Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng phương pháp diệt trừ phiền giận

Tối ngày 04/5/2023 (nhằm ngày 15/3/Quý Mão), sau thời sám hối lệ kỳ mỗi nửa tháng, Đại đức Thích Lệ Ngôn đã thuyết giảng 5 phương pháp diệt trừ phiền giận cho Phật tử tại Chùa Ân Thọ.

Phước Huệ song tu