TRANG CHỦ   /   LIÊN HỆ   /   CÚNG DƯỜNG

  • Tên tài khoản: Võ Trí Nguyên (Thích Lệ Ngôn)
  • Số tài khoản: 93126129
  • Tại: Ngân hàng Á Châu, (ACB), chi nhánh Long An
  • Địa chỉ: 40 Trà Quý Bình, P.2, Tp.Tân An, Tỉnh Long An
  • Tên tài khoản: Võ Trí Nguyên (Thích Lệ Ngôn)
  • Số tài khoản: 0631000456404
  • Tại: Ngân hàng Ngoại thương, (Vietcombank), Phòng giao dịch Tân An
  • Địa chỉ: Số 13 – 15 Đỗ Tường Phong – P.2, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.