Khóa tu 1 ngày (thông lệ) – Lễ ngũ bách danh

Khóa tu Bát Quan Trai thông lệ nhân ngày vía đức Quan Âm tại chùa Ân Thọ. Hôm nay, đạo tràng đảnh lễ 500 lạy danh hiệu của Bồ tát Quan Âm.

Chiều nay, lúc 18g00, chương trình lễ hội có 2 phần: văn nghệ với sự biểu diễn của Nghệ sĩ Lệ Thủy, Hồ Hán Dân, Kim Linh… Phần nghi thức tâm linh, có tụng kinh và quán niệm rải tâm từ bi theo phương cách trong kinh đức Phật đã dạy, với sự chủ trì của thầy Trụ trì.