Ân Thọ Tự mùng 2 Tết Quý Mão – Siêng Làm Phước Thiện

Chủ đề Tết năm nay Ân Thọ Tự truyền tải thông điệp “Siêng làm Phước Thiện” đến quần chúng Phật tử và du khách viếng Chùa nhằm khuyến tấn bà con siêng năng làm các việc thiện lành gieo các nhân thiện lành đó là duyên để trổ các quả thiện lành trong cuộc sống. Muốn thành công, ngoài tài trí, siêng năng thì cần phải có phước đức. Vì vậy, gieo trồng phước đức trong đời sống hàng ngày là một trong những nhân duyên quan trọng, góp phần đưa đến mọi thành công. Phước đức có công năng và diệu dụng vốn không thể nghĩ bàn như thế nên ai cũng cầu mong Phước đức do thực thi các hạnh lành mà có, không phải do cầu xin mà được. Siêng làm việc phước thiện tâm sẽ nở hoa, việc phước thiện bao gồm những việc tốt trong đời sống hàng ngày mà lúc nào cũng có thể thực hiện ngay như: bố thí bao gồm tài thí, pháp thí và vô uý thí. Nếu ta còn khó khăn, tài vật ít thì hãy nói những lời tốt lành có tác dụng động viên, an ủi, khích lệ tinh thần đến với mọi người. Đôi khi ta chẳng có gì để cho và cũng không đủ lời hay để nói, chỉ cần thành tâm lắng nghe thôi cũng đã giúp người vơi khổ, bớt đau mà tạo ra phước đức vô lượng.

Được biết chủ đề Tết năm nay “ Siêng làm Phước Thiện “ là nối tiếp của chủ đề năm trước “ Xuân Tu Phước Huệ”.

Trong ngày hôm nay, mùng 2 Tết  Ân Thọ Tự tiếp tục đón trên 2000 khách về Lễ Phật và du Xuân, mời quý vị xem một số hình ảnh mà ban thông tin và truyền thông chùa ghi nhận được.