Cây nêu ngày Tết tại chùa Ân Thọ

Chiều ngày 27 tháng Chạp, Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trụ trì chùa Ân Thọ đã chú nguyện và dựng cây nêu ngày Tết trên đất mới mở rộng của chùa Ân Thọ; nơi mà trên bờ là cánh đồng 4000 chiếc chong chóng; dưới nước là hoa sen vải, cũng là nơi thả đèn hoa đăng. Với ý nghĩa câu nêu ngày Tết, cây nêu của chùa Ân Thọ được treo lên là cờ lễ hội tượng trưng cho truyền thống dân tộc, cờ Phật giáo tượng trưng cho Đạo Pháp và chuông gió tượng trưng cho chuông tỉnh thức tu hành và làm thiện.

Sự tích cây nêu ngày Tết được kể theo tục xưa rằng, từ xa xưa, quỷ dữ ỷ đông áp bức và chiếm hết đất đai của con người. Người phải thuê đất của quỷ trồng lúa và chịu điều khoản “ăn ngọn cho gốc”. Quỷ lấy hết thóc, người chỉ còn rơm rạ.

Thương người, Phật mách cho trồng khoai lang. Cuối vụ, người thu hoạch hết phần củ, để lại quỷ phần lá. Quỷ đổi điều khoản sang “ăn gốc cho ngọn”. Phật lại mách người quay lại trồng lúa. Người thu hoạch lúa, phần rơm rạ cho quỷ.

Bực tức vì 2 vụ liền không thu được gì, quỷ đổi điều khoản “ăn cả gốc lẫn ngọn”. Phật bảo người trồng ngô. Bắp ngô ra ở giữa thân cây nên cuối vụ, người thu hoạch ngô về chất đầy bồ, quỷ chẳng thu được gì.

Không thu được nông sản, quỷ đòi lại đất. Phật bảo người đến mua một mảnh đất nhỏ bằng bóng chiếc áo cà sa treo trên ngọn tre. Thấy hời, quỷ đồng ý. Khi người trồng cây tre xuống, Phật hóa phép cho cây tre cao lên tận trời, chiếc áo cà sao mở rộng che khắp mặt đất. Quỷ mất hết đất đai, phải lùi ra tận biển. Quỷ khóc than với Phật mỗi năm cho chúng vài ngày được về đất liền thăm phần mộ tổ tiên. Phật đồng ý. Từ đó trở đi, mỗi dịp Tết đến, quỷ lại được về đất liền. Người dân dựng cây nêu trước nhà để ma quỷ không lại gần phần đất của mình.