Thượng tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng & Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cúng dường, tặng từ thiện tại chùa Ân Thọ

Sáng ngày 24/12/2022, tại chùa Ân Thọ, Thượng tọa Thích Nhật Từ – Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM quạng lâm thuyết giảng trong khóa tu tổng kết của đạo tràng chùa Ân Thọ. Cùng đi có quỹ Phật tử Quỹ Đạo Phật Ngày Nay.

Với đề tài “thức ăn tinh thần cuối năm”, bằng kiến giải thực tế, Thượng tọa giảng sư đã truyền tải đạo lý sâu sắc và gần gũi với đời sống của thính chúng, nhằm khích lệ sự tự phát triển bản thân và rèn luyện đạo hạnh. Sau đó, Thượng tọa đã giao lưu và giải đáp những câu hỏi thực tế của thính chúng.

Đồng thời, Phật tử Thanh Nhã đã hướng dẫn Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ trao tặng cúng dường 300 triệu đồng để hộ trì Phật sự tại chùa Ân Thọ và trao tặng 120 triệu đồng để xây 2 căn nhà tình thương.

Đây là thuyết giảng tại chùa Ân Thọ lần thứ 2 của Thượng tọa Thích Nhật Từ, lần trước là vào khóa tu tuổi trẻ lần 2 (17/7/2022).

Tin: Trí Nguyên, ảnh: Nguyễn Hà