Trai đàn chẩn tế rằm tháng Bảy – 2022

Vào chiều ngày 16 tháng 7 AL (13/8/2022), Chùa Ân Thọ thiết lập Trai Đàn Chẩn Tế cầu siêu nạn nhân qua đời vì dịch bệnh Covid và cửu huyền thất tổ, chư hương linh ký tự và  thập loại cô hồn nhân rằm tháng bảy.

Thượng tọa Thích Thiện An – Linh Tôn Tự đương vi sám chủ.

Photo: Nguyễn Hà