Hoà thượng Thích Minh Thiện thăm và khai pháp các trường hạ tỉnh Long An

Điểm thứ 5: CHÙA TÀO KHÊ

Điểm thứ 6: CHÙA LONG HOA – huyện Cần Đước

Điểm thứ 7: CHÙA HOÀ BÌNH – huyện Cần Giuộc

 

Điểm thứ 8: CHÙA TÔN VÂN – huyện Cần Giuộc