Hướng dẫn Công nghệ truyền thông 4.0

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

I. THUYẾT TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ = Xem file thuyết trình

II.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ

1. Google Meet
+ Tạo tài khoản Gmail
+ Đăng nhập
+ Sửa đổi tên và ảnh đại diện
+ Chức năng các nút điều khiển (MIC, CAMERA, TRÌNH CHIẾU, PHÁT BIỂU, NÚT 3 CHẤM, BIỂU TƯỢNG ĐIỆN THOẠI, Ô CHAT)
2. OBS
+ Cài đặt và cấu hình
+ Phát livestream trên Youtube
+ Phát livestream trên Facebook
3. WEBSITE (Đang cập nhật)
4. Mở rộng
+ Tạo tài khoản Facebook
+ Tạo Fanpage Facebook
+ Tạo kênh Youtube
+ Tạo tài khoản Zalo