Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023

Sáng ngày 23-6, tại chùa Kim Cang, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương đã quang lâm chứng minh và ban lời huấn từ cho Khoá bồi dường trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức.
 
 
Cùng chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên HĐCM; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Thích Minh Thiện, Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự sự Phật giáo tỉnh Long An. Tham dự có chư Tôn đức Ban Trị sự,Tăng Ni Ban quản trị các cơ sở tự viện trong tỉnh và lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương.
Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Thích Minh Thiện cho biết, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội lần thứ 21, nhằm tạo điều kiện cho Chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022-2027, thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Tăng Ni trụ trì bồi dưỡng kỹ năng hành chánh Giáo hội, chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, kiến thức về an ninh quốc phòng, an toàn giao thông và kinh nghiệm trụ trì.
Đại đức Thích Thiện Danh, Phó Thư k‎‎y kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự báo cáo công tác tổ chức. Khoá bồi dưỡng diễn ra từ ngày 23/6/2023 đến ngày 30/6/2023; tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa, chùa Kim Cang, ấp Bình Cang , xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Tổng số Tăng Ni tham dự có 420 vị.
Nội dung trọng tâm khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2023 nhằm triển khai, quán triệt: Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 7; Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027); Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Qua khoá bồi dưỡng, Tăng Ni cũng được hướng dẫn một số thủ tục hành chánh cơ bản của Giáo hội tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162, kiến thức An ninh quốc phòng, an toàn giao thông…; Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chánh, kỹ năng quản lý và phát triển tự viện trong thời đại mới; Tọa đàm về Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử…
Ban đạo từ cho khoá bồi dưỡng, Hoà thượng Chủ tịch nhắc lại trách nhiệm của người trụ trì từ lời dạy của Đức Phật, người trụ trì trong thời đại mới theo Hiến chương GHPGVN và quy chế hoạt động của Giáo hội.
Trụ trì là người quản l‎ý tự viện thay Giáo hội, có trách nhiệm truyền bá chánh pháp, hỗ trợ Tăng Ni ở chúng tu học, hướng dẫn đạo tràng Phật tử xây dựng tín tâm vững chắc đối với Tam Bảo, tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, đặc biệt phải giữ gìn giới luật trang nghiêm và tinh tấn trau dồi đạo lực.
Hoà thượng kỳ vọng, qua những kiến thức được chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cơ quan chức năng chia sẽ tại Khoá học, Tăng Ni Phật giáo tỉnh Long An sẽ được bồi dưỡng những kiến thức còn thiếu, nâng cao khả năng quản l‎ý tự viện của mình, góp phần trang nghiêm tự viện, Phật giáo địa phương và GHPGVN nói chung.
Tin: Đăng Huy
Ảnh: Giang Còi

Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023

Tin liên quan

Xem thêm
Phật giáo huyện Thạnh Hóa tham gia Tết quân dân của Trung đoàn 738
Phật giáo huyện Thạnh Hóa tham gia Tết quân dân của Trung đoàn 738
Sáng ngày 28 tháng Chạp (nhằm ngày 07/02/2024), Trung đoàn 738 (tại thị trấn Thạnh Hóa) tổ chức Tết Quân Dân năm 2024 và hội thi chưng mâm ngũ quả và gói bánh tét mừng Xuân. Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa tham dự và ủng hộ chương trình.
Giáo hội Phật giáo huyện Thạnh Hóa chúc Tết lãnh đạo huyện
Giáo hội Phật giáo huyện Thạnh Hóa chúc Tết lãnh đạo huyện
Vào ngày 31/01/2024, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa đã đến chúc Tết Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạnh Hóa.
Phật giáo huyện Thạnh Hóa tham gia Tết Quân – Dân xuân Giáp Thìn 2024
Phật giáo huyện Thạnh Hóa tham gia Tết Quân – Dân xuân Giáp Thìn 2024
Sáng ngày 31/01/2024, tại Ủy ban Nhân dẫn xã Thuận Nghĩa Hòa (huyện Thạnh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa tham gia Tết Quân – dân xuân Giáp Thìn năm 2024 được Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Chỉ huy quân sư huyện Thạnh Hóa tổ chức.
Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Tân An thăm và chúc Tết đến quý giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo và 30 tự viện trên địa bàn
Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Tân An thăm và chúc Tết đến quý giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo và 30 tự viện trên địa bàn
Ngày 22/01/2024 (nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Quý Mão), Ban Trị sự Phật giáo TP. Tân An tổ chức đoàn đến chúc Tết chư Tôn Hoà thượng giáo phẩm chứng minh và lãnh đạo Phật giáo tỉnh trên địa bàn TP. Tân An, đồng thời viếng thăm và chúc Tết đến 30 tự viện trên địa bàn.
Phước Huệ song tu