Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023

Sáng ngày 23-6, tại chùa Kim Cang, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương đã quang lâm chứng minh và ban lời huấn từ cho Khoá bồi dường trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức.
 
 
Cùng chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên HĐCM; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Thích Minh Thiện, Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự sự Phật giáo tỉnh Long An. Tham dự có chư Tôn đức Ban Trị sự,Tăng Ni Ban quản trị các cơ sở tự viện trong tỉnh và lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương.
Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Thích Minh Thiện cho biết, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội lần thứ 21, nhằm tạo điều kiện cho Chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022-2027, thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Tăng Ni trụ trì bồi dưỡng kỹ năng hành chánh Giáo hội, chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, kiến thức về an ninh quốc phòng, an toàn giao thông và kinh nghiệm trụ trì.
Đại đức Thích Thiện Danh, Phó Thư k‎‎y kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự báo cáo công tác tổ chức. Khoá bồi dưỡng diễn ra từ ngày 23/6/2023 đến ngày 30/6/2023; tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa, chùa Kim Cang, ấp Bình Cang , xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Tổng số Tăng Ni tham dự có 420 vị.
Nội dung trọng tâm khóa bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2023 nhằm triển khai, quán triệt: Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 7; Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027); Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy chế hoạt động của BTS GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Qua khoá bồi dưỡng, Tăng Ni cũng được hướng dẫn một số thủ tục hành chánh cơ bản của Giáo hội tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162, kiến thức An ninh quốc phòng, an toàn giao thông…; Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chánh, kỹ năng quản lý và phát triển tự viện trong thời đại mới; Tọa đàm về Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử…
Ban đạo từ cho khoá bồi dưỡng, Hoà thượng Chủ tịch nhắc lại trách nhiệm của người trụ trì từ lời dạy của Đức Phật, người trụ trì trong thời đại mới theo Hiến chương GHPGVN và quy chế hoạt động của Giáo hội.
Trụ trì là người quản l‎ý tự viện thay Giáo hội, có trách nhiệm truyền bá chánh pháp, hỗ trợ Tăng Ni ở chúng tu học, hướng dẫn đạo tràng Phật tử xây dựng tín tâm vững chắc đối với Tam Bảo, tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội, đặc biệt phải giữ gìn giới luật trang nghiêm và tinh tấn trau dồi đạo lực.
Hoà thượng kỳ vọng, qua những kiến thức được chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cơ quan chức năng chia sẽ tại Khoá học, Tăng Ni Phật giáo tỉnh Long An sẽ được bồi dưỡng những kiến thức còn thiếu, nâng cao khả năng quản l‎ý tự viện của mình, góp phần trang nghiêm tự viện, Phật giáo địa phương và GHPGVN nói chung.
Tin: Đăng Huy
Ảnh: Giang Còi

Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023 Long An: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì, hành chánh Giáo hội năm 2023

Tin liên quan

Xem thêm
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cùng chung niềm tiếc thương vô hạn và sự tri ân sâu sắc người dân trên mọi miền đất nước đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chiều ngày 20/ 07/ 2024, tại chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An thành kính tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Video - Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá trụ trì 2024
Video - Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá trụ trì 2024
Sáng ngày 18/6/2024, tại tổ đình Kim Cang (Thủ Thừa, Long An), Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức từ ngày 17 đến 22/6/2024. Đề tài là vai trò của việc học Phật pháp và ứng dụng trong đời sống tăng ni. Nội dung thuyết giảng gồm có: Tại sao chúng ta cần học Phật pháp, Ý nghĩa của việc học Phật pháp, Bản đồ học Phật, Phương pháp học Phật pháp hiệu quả, Ứng dụng Phật pháp trong đời sống. Với sự trình bày sinh động, giảng sư đã truyền tải và trao đổi với quý Tôn đức tham gia khoá học, tạo nên buổi học lôi cuốn và thực tế.
Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024
Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024
Sáng ngày 22/6/2024 (nhằm ngày 17/5/Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức Lễ Bế Mạc Khóa Bồi Dưỡng Trụ Trì và Hành Chính Giáo Hội năm 2024 tại Hội trường Văn phòng BTS GHPGVN huyện Thủ Thừa – chùa Kim Cang, xã Bình Thạnh sau 6 ngày học tập.
Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024
Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024
Sáng ngày 18/6/2024, tại tổ đình Kim Cang (Thủ Thừa, Long An), Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức từ ngày 17 đến 22/6/2024. Đề tài là vai trò của việc học Phật pháp và ứng dụng trong đời sống tăng ni.
Phước Huệ song tu