Loading...

Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh

🍀 Buổi sáng ngày 03/12/2022, tại tư gia (khu phố Thanh Xuân, phường 5, Tp. Tân An, Long An), trai chủ đã tổ chức lễ cúng dường trai tăng cầu siêu cửu huyền thất tổ và cầu an gia đạo.

🍀 Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Thiên Châu; Hòa thượng Thích Quảng Ý – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Thiền Bửu; Hòa thượng Thích Minh Chánh – Viện chủ chùa Ân Thọ; Thượng tọa Thích Minh Thọ – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự PG tỉnh LA, Trưởng ban Trị sự PG TP. Tân An; Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh LA, Trưởng ban Trị sự PG huyện Đức Hoà, Trưởng ban Trụ trì Tổ đình Linh Nguyên – Đức Hoà; Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh LA, Trưởng phòng Hành chánh Học viện PGVN TPHCM, Trụ trì chùa Ân Thọ; Đại đức Thích Huệ Phát – Phó Trưởng ban Trị sự PG huyện Tân Trụ; Đại đức Thích Huệ Thông – Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh LA; Đại đức Thích Thiện Tâm – Uỷ viên BTS GHPG tỉnh LA, Phó Trưởng ban Trị sự PG TP. Tân An, Trụ trì chùa Vĩnh Phú và chư Tôn đức tăng.

🍀 Quý Tôn đức đã thực hiện nghi thức tụng kinh Vu Lan – Báo Hiếu với âm giọng truyền cảm và trang nghiêm đã làm cho gia chủ vô cùng cảm động.

🍀 Phật tử Phạm Minh Quang (pháp danh Thiện Phát) đã đọc lời tác bạch cúng dường nhằm cầu nguyện cầu siêu cửu huyền thất tổ và cầu an cho song thân hiện tiền là Phật tử: Phạm Văn Sang (pháp danh: Thiện Tâm) và Đặng Thị Sen (pháp danh: Diệu Thanh).

🍀 Hòa thượng Thích Minh Thiện ban lời đạo từ, tán thán lòng kính tin Tam bảo và gương hạnh hiếu thảo của gia đình. Hòa thượng tán dương công đức của gia đình đã hộ trì các tự viện, đặc biệt là chùa Ân Thọ để đạo tràng ngày càng phát triển và trang nghiêm. Hòa thượng khuyên khắc tấn tu để thân tâm được an lạc và giải thoát.

🍀 Được biết, 2 Phật tử Thiện Tâm và Diệu Thanh, cùng với người con trai mới đáp máy bay từ Hoa Kỳ về đến quê hương vào 2 ngày hôm trước. Vào tháng 4 năm 2021, từ Hoa Kỳ, 2 Phật tử này cũng đã hướng về quê hương để tổ chức lễ trai tăng tại chùa Ân Thọ.

Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh Lễ trai tăng cầu an & cầu siêu tại gia đình Phật tử Thiện Tâm – Diệu Thanh

Tin liên quan

Xem thêm
Lễ trai tăng cầu siêu ông Nguyễn Văn Mít
Lễ trai tăng cầu siêu ông Nguyễn Văn Mít
Lễ trai tăng cầu siêu ông Nguyễn Văn Mít
Lễ trai tăng cầu siêu đại tường Cụ bà Võ Thị Nguyên
Lễ trai tăng cầu siêu đại tường Cụ bà Võ Thị Nguyên
Vào ngày 08/12/2022, Chùa Ân Thọ tổ chức lễ cầu siêu đại tường cho Cụ bà Phật tử Võ Thị Nguyên, hưởng thọ 80 tuổi.
Trai tăng thời gian giãn cách chống dịch 2
Trai tăng thời gian giãn cách chống dịch 2
Trai tăng thời gian giãn cách chống dịch 2
Trai tăng thời gian giãn cách chống dịch
Trai tăng thời gian giãn cách chống dịch
Trai tăng thời gian giãn cách chống dịch