Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Hoa đăng khánh vía Bồ tát Quán Thế Âm tháng 9 năm Quý Mão 2023

Vào lúc 19g00, ngày 19/9 Quý Mão (nhằm ngày 02/11/2023) chùa Ân Thọ (TP, Tân An, Long An) diễn ra nghi thức hoa đăng khánh vía Bồ tát Quán Thế Âm tại chánh điện. Sư phụ Trụ trì Thích Lệ Ngôn chủ trì nghi thức. Dù trời mưa từ buổi chiều, có lúc nhẹ hạt có lúc nặng hạt, nhưng thiện tín Phật tử vẫn đội mưa về chùa.

Ban đầu tính lễ diễn ra ngay đài Quan Âm, nhưng phải dời vô chánh điện để tránh mưa. Đại chúng thắp hoa đăng và ngồi thiền bên ngọn đèn trong sự tĩnh lặng thực tập hạnh lắng nghe để hiểu và thương.

VÍA QUAN ÂM 1
Tọa thiền

 Thời thuyết pháp của Sư phụ Trụ trì chùa Ân Thọ về hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm. Thông qua đó, khuyến tu với đại chúng thực tập về hạnh từ bi từ người thân đến người xa lạ, mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy người nào thì người đó là người phải được nhận lòng từ bi của mình bằng ánh mắt, lời nói, hành động. Lòng từ bi có được tăng trưởng thì đạo hạnh tu hành mới được tăng trưởng. Lòng từ bi là cách đối xử đầy thương yêu giữa con người với con người, chứ không phải từ bi với loài vật mà không từ bi với con người.

VÍA QUAN ÂM 3
Thuyết pháp

VÍA QUAN ÂM 4 VÍA QUAN ÂM 5 

Sau đó, đại chúng tụng kinh Phổ Môn còn có tên gọi khác là kinh Quan Thế Âm, Phẩm Phổ Môn. Đây là một bài kinh mô tả về niềm hạnh nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm để độ sanh. Kinh này giới thiệu ây là bài kinh nói về hạnh nguyện độ sanh của Bồ tát Quan Thế Âm, và thông qua đó, giới thiệu cách “quán chiếu” cuộc đời để đạt được giác ngộ và giải thoát như phương pháp tu tập phổ biến và có hiệu quả trong cõi Ta bà.

VÍA QUAN ÂM 6 VÍA QUAN ÂM 7 VÍA QUAN ÂM 8 VÍA QUAN ÂM 9 Nội dung chính của Kinh bao gồm ba phần: Thần lực trì danh Quan Âm; Cứu thế độ sinh qua 33 ứng thân; Phương pháp ngũ âm và ngũ quán.

Thần lực độ sinh nhiệm mầu của Bồ Tát Quan Thế Âm được giới thiệu là sự tương giao nhân quả giữa chúng sinh và Bồ-tát. Đức Quan Thế Âm sở dĩ được tôn xưng với danh hiệu này là vì Ngài là vị Bồ-tát luôn luôn ban niềm vui vô úy thí cho tất cả chúng sinh đang chịu nhiều đau khổ trong đời, từ thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, cho đến nạn vua quan và giặc cướp, và thậm chí ngài còn là điểm tựa tinh thần cho quá trình con người phàm phu tu học nuôi dưỡng ngọn đuốc trí tuệ, trở thành bậc Thánh như Ngài.

Kinh Phổ Môn còn nói lên tình thương bao la của một vị bồ-tát qua phương pháp độ sinh với 33 ứng thân khác nhau, phù hợp với căn cơ và đối tượng của người tu tập. Hình ảnh 33 ứng thân gợi cho chúng ta tinh thần nhập thế đa dạng của vị Bồ-tát vì sự nghiệp duy nhất là đem lại an lạc và hạnh phúc cho chúng sinh. Muốn độ sinh có hiệu quả, người hành đạo phải hiểu rõ tâm lý và hành vi của đối tượng.

Kinh Phổ Môn chỉ ra năm loại âm thanh hiện hữu trong cuộc đời, đó là, tiếng nhiệm mầu (Diệu Âm), tiếng quán chiếu cuộc đời (Quán thế âm), tiếng thanh tịnh (Phạm âm), tiếng sóng vỗ (Hải triều âm) và tiếng siêu việt thế gian (Siêu việt thế gian âm). Đối lại năm âm thanh này là năm pháp quán chiếu hay thiền định: quán chân thật (chân quán), quán thanh tịnh (thanh tịnh quán), quán trí tuệ rộng lớn (quảng đại trí tuệ quán), quán cứu khổ (bi quán) và quán ban tình thương (từ quán). Chính nhờ nương vào năm pháp quán chiếu này, người tu học tự giải thoát chính mình ra khỏi mọi khổ ách của cuộc đời. Khi tu tập 5 pháp quán đó mỗi chúng ta là một Bồ-tát Quán Thế Âm cứu chính chúng ta và tha nhân ra khỏi nhà lửa của khổ đau và bất hạnh.

THÔNG BÁO LỄ QUY Y TAM BẢO RẰM THÁNG 10

🌷  Theo chương trình của chùa, mỗi tháng vào dịp ngày rằm âm lịch đều có đợt quy y Tam Bảo cho quý vị hữu duyên.

🍁  Đợt rằm tháng 10 âm lịch sẽ có 2 lễ quy y vào 08g00 sáng:

     🍀 Chủ Nhật, ngày 14/10 âm lịch (nhằm ngày 26/11/2023)

     🍀 Thứ Hai, ngày 15/10 âm lịch (nhằm ngày 27/11/2023)

🍁  Đăng ký theo link: https://forms.gle/p69RV7Y2UyFmrT946

 

Tin: Khai Tâm, ảnh: Nguyễn Nam

 

NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU

NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU NGỒI THIỀN QUÁN CHIẾU

NGHE THUYẾT PHÁP

NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP NGHE THUYẾT PHÁP

TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM

TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM TỤNG KINH - TRÌ DANH QUAN ÂM

NGOẠI CẢNH

NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH

Tin liên quan

Xem thêm
Khóa lễ sám hối thường kỳ vào tối ngày 15/10 âm lịch
Khóa lễ sám hối thường kỳ vào tối ngày 15/10 âm lịch
Vào tối ngày 15/10 âm lịch (nhằm ngày 27/11/2023), tại chùa Ân Thọ, trong khóa lễ sám hối thường kỳ, Đại đức Trụ trì Thích Lệ Ngôn đã chủ trì khóa lễ Hồng danh Sám hối theo bản dịch Việt ngữ và sau đó là thời thuyết giảng với chủ đề Giáo lý Tứ diệu đế.
Ngày rằm tháng 10 tại Chùa Ân Thọ
Ngày rằm tháng 10 tại Chùa Ân Thọ
Vào ngày Rằm tháng 10 (nhằm ngày 27/11/2023), chùa Ân Thọ tiếp tục chương trình cúng Rằm, buổi sáng đã làm lễ quy y, khóa lễ cầu an và cúng ngọ với sự tham gia của Hòa thượng Thích Minh Chánh – Viện chủ chùa Ân Thọ, Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trụ trì chùa Ân Thọ và Đại đức Thích Như Minh – Phó Trụ trì chùa Ân Thọ.
Cúng rằm tháng 10 ngày 16
Cúng rằm tháng 10 ngày 16
Buổi sáng ngày 16/10 âl (nhằm ngày 28/11/2023), chùa Ân Thọ tiếp tục chương trình cúng rằm tháng 10. Dịp này, có thêm vài vị quy y Tam Bảo, sau đó là lễ phóng sinh, tụng kinh cầu siêu và cúng ngọ.
Khóa lễ sám hối và nghe pháp
Khóa lễ sám hối và nghe pháp
DFDFFF
Phước Huệ song tu