Loading...

Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông

Mùng 7 Tết (nhằm ngày 28/01/2023), chùa Ân Thọ tổ chức đi hành hương thập tự lần thứ 2 sau Tết, hướng về miền Đông và biển Vũng Tàu.

Khởi hành từ 02g00 sáng, đoàn đã đến biển lúc 05g30 sáng và tắm biển, ngắm biển đến 08g00 sáng; sau đó, đến Linh Sơn Cổ Tự (TP. Vũng Tàu). Tại đây, Đại đức Trụ trì Chùa Ân Thọ đã ôn lại ơn nghĩa thuở còn du học tại Ấn Độ, đã nhận sự tài trợ tài chánh của Hòa thượng Trụ trì Linh Sơn Cổ Tự mỗi năm để yên tâm tu học đến khi tốt nghiệp. Sau đó, đoàn đã đến chùa Liên Trì (Văn phòng BTS GHPGVN TP. Vũng Tàu), rồi đến chùa Hải Vân được Sư cô Trụ trì Thích nữ Huệ Trí đón tiếp. Sau đó, đến Thích Ca Phật Đài (TP. Vũng Tàu).

Buổi trưa, di chuyển về huyện Tân Thành, núi Bồng Lai viếng chùa Hương Hải Thiền Viên do Thượng tọa Trụ trì Thích Trí Định đón tiếp. Tại đây đoàn ăn trưa và được nghe lời thuyết pháp ngắn của Thượng tọa Thích Trí Định, được nhận lộc là dây chuyền mặt Phật Dược Sư được thỉnh từ Hồng Kông. Tiếp đến là Thiền viện Viên Không Ni do Sư cô Thích nữ Liễu Pháp trụ trì. Đoàn tiến đến chùa Vạn Thiện (huyện Tân Thành) do Thượng tọa Trụ trì Thích Thiện Thuận tiếp đoàn và đã có sự giao lưu với Đại đức Trụ trì chùa Ân Thọ và thời thuyết pháp ngắn nhắn nhở về vung trồng đạo nghĩa gia đình, khắc kỷ tự thân và hộ đạo.

Rời khỏi chùa Vạn Thiện, đoàn về Đại Tùng Lâm lễ Phật và viếng cảnh; sau đó đến chùa Phước Hải (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lễ Phật và dùng bún riêu, đây là món đặc sản của chùa, tạo nên thương hiệu và tên gọi thân quen là chùa bún riêu.

Kết thúc hành trình lúc 22g30, khi đoàn về lại đến chùa Ân Thọ. Một hành trình đi từ đồng bằng đến biển cả, lên núi viếng Phật, đến danh lam nghe thuyết pháp, gieo trồng công đức thiện duyên đến các chốn già lam. Chuyến đi để lại ấn tượng tốt đẹp về đạo tình và tăng trưởng về lòng hộ đạo.

Bên cạnh đó, ngày hôm nay, tại chùa Ân Thọ, Đại đức Thích Trí Đức – trụ trì chùa Giác Hoằng (quận Tân Bình, TP.HCM) đã hướng dẫn đoàn gồm 100 Phật tử đến lễ Phật viếng cảnh. Tuy rằng, không gặp được Thầy Trụ trì chùa Ân Thọ (vì cũng đang dẫn đoàn đi thập tự), nhưng đạo tình thắm thiết của 2 vị Thầy này vẫn như thuở nào, lúc còn học tập ở Ấn Độ.

Tin: Khai Tâm, ảnh: Nguyễn Hà

Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông Chùa Ân Thọ hành hương hướng về Miền Đông

Tin liên quan

Xem thêm
Đoàn hành hương Chùa Giác Ngộ viếng thăm Chùa Ân Thọ
Đoàn hành hương Chùa Giác Ngộ viếng thăm Chùa Ân Thọ
Đoàn Hành Hương Chùa Giác Ngộ Viếng Thăm Chùa Ân Thọ 20/49 Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, Tân An, Long An lúc 9h40 ngày 26-1-2020.
Mùng 3 Tết Thầy tại chùa Thiên Châu
Mùng 3 Tết Thầy tại chùa Thiên Châu
Không phải ngẫu nhiên mà dân gian lại có câu “Mùng một Tết Cha, Mồng Ba Tết Thầy” nhằm tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục, truyền dạy kiến thức – là cách người Việt ta thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo”, bởi không ai thành nhân mà không có sự dìu dắt dạy dỗ của người Thầy.
Chùa Ân Thọ hành hương thập tự đầu năm về vùng sâu vùng xa, biên giới
Chùa Ân Thọ hành hương thập tự đầu năm về vùng sâu vùng xa, biên giới
Ngày mùng 4 Tết (nhằm ngày 25/01/2023), Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trụ trì chùa Ân Thọ hướng dẫn đoàn hành hương thập tự đầu năm của chùa Ân Thọ hướng về các chùa ở vùng sâu vùng xa, biên giới để quý Phật tử gieo phước đầu năm, đồng thời ủng hộ các chùa, đoàn có 150 người cùng đi. Quý Phật tử rất hoan hỷ khi được biết là đoàn thập tự duy nhất đến thăm các chùa ở địa phương này, và có nhiều chùa chưa từng đón đoàn hành hương thăm viếng.