Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1

Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 1

Tin liên quan

Xem thêm
Video - 100 bài pháp thoại hay, chân lý tối thượng, giác ngộ giải thoát thống khổ, cuộc đời Đức Phật
Video - 100 bài pháp thoại hay, chân lý tối thượng, giác ngộ giải thoát thống khổ, cuộc đời Đức Phật
Chân lý tối thượng nghe để giác ngộ giải thoát mọi khổ đau
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 3
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 2
Video - Trích đoạn Những Lời dạy của Đức Phật # 2
Thái tử Siddhartha chiến thắng Thiên Ma Ba tuần và thành tựu quả vị Phật
Video - Những Lời dạy của Đức Phật
Video - Những Lời dạy của Đức Phật
Những Lời dạy của Đức Phật gồm có 49 video trong đó gồm có: Giới thiệu tổng quát; Nguồn gốc Kinh Nykaya và 10 chương Lời dạy của Đức Phật: Chương 1: Kiếp nhân sinh - Dẫn nhập; Chương 2: Người đem ánh sáng; Chương 3: Tiếp cận giáo pháp; Chương 4: Hạnh phúc thấy được trong kiếp sống này; Chương 5: Con đường để tái sinh tốt đẹp; Chương 6: Quan kiến thâm sâu về thế giới; Chương 7: Con đường giải thoát; Chương 8: Tu tập tâm; Chương 9: Chiếu sáng tuệ quang; Chương 10: Các cấp độ thực chứng.
Phước Huệ song tu