Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan

GNO – Sáng nay 7-8 (10-7-Nhâm Dần), dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, thiền chủ Hạ trường, chư tôn đức Hội đồng Điều hành và Tăng sinh tu học nội trú tại đây tác pháp Tự tứ.

Sau khi tham lễ Tam bảo, Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN đã có lời giáo huấn về việc tác pháp Tự tứ dành chư Tăng Ni sau lời tác bạch của Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Ni cùng đại diện chư Ni hành giả an cư đến thỉnh cầu giáo giới.

Sau đó chư tôn đức Tăng thuộc Hội đồng Điều hành tác bạch cầu tự tứ với Trưởng lão Hòa thượng. Tiếp theo lần lượt mỗi lần 3 Tăng sinh thứ tự tác bạch cầu tự tứ với chư tôn đức Hội đồng Điều hành.

Trường hạ Học viện là trường hạ có số lượng hành giả an cư đông nhất với hơn 1.200 Tăng, Ni các khóa đang tu học nội trú tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) và chùa Thanh Tâm phụ cận.

Tại đây, trường hạ được áp dụng cấm túc tu học theo chương trình nghiệm mật trong suốt ba tháng an cư. Hàng tuần, ngoài chương trình theo thời khóa thiền môn toàn thể đại chúng, mỗi Chủ nhật đều có các vị trong Hội đồng Điều hành chia sẻ kinh nghiệm tu và học cũng như một số vấn đề về Phật pháp cho toàn thể Tăng Ni.

Tứ tứ là pháp để kết thúc mùa an cư kiết hạ của hành giả xuất gia đệ tử Phật. Đây là lúc người xuất gia thể hiện tinh thần cầu thị và bỏ qua bản ngã của mình, để xin người khác chỉ những lỗi lầm của mình lỡ phạm phải qua ba cách (thấy, nghe hoặc nghi ngờ) theo đó nhằm nhìn lại và sửa đổi (sám hối) để thăng tiến trên lộ trình tu hành. Chính tinh thần cầu thị và sửa đổi này, bản thể thanh tịnh và hòa hợp của Tăng luôn thường trụ trong hành giả xuất gia đệ tử Phật.

Sau lễ tự tứ của Tăng tại chánh điện mới, Đức Quyền Pháp chủ đã có thời pháp sách tấn đến chư Tăng, Ni và hơn 1.000 Phật tử đạo tràng Pháp Hoa và các đạo tràng tu học trên địa bàn thành phố đến chiêm bái, đảnh lễ Tam bảo và cúng dường hành giả an cư tại hạ trường nhân ngày mãn hạ.

Mở đầu thời pháp thoại, ngài nhắc lại lời Phật dạy về ân cha mẹ và việc báo hiếu đúng tinh thần Phật pháp cũng như những Phật sự quan trọng của Phật giáo TP.HCM thực hiện trong mùa Vu lan năm nay.

Trong ánh sáng duyên khởi, sự hội ngộ của mọi người nơi đây đều có nhân duyên từ nhiều đời kiếp trước, có thể chúng ta từng là người thân của nhau trong quá khứ, cùng tin kính Tam bảo nên tiếp tục gặp nhau trên con đường thực hành và phụng sự Phật pháp ở kiếp sống hiện tại.

Ngài cũng chỉ dạy thêm, trong thế giới phàm thánh đồng cư này, “chúng ta nên tùy hỷ tán thán những việc từ quý thiện hữu tri thức, bởi vì chính họ đã tạo những nhân duyên thù thắng để chúng ta thành tựu đạo nghiệp, và trưởng dưỡng những thiện sự để thừa đương các trọng trách phát triển đạo Phật trong tương lai”, Hòa thượng lưu ý.

Riêng với hàng Phật tử cư sĩ, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ chỉ dạy luôn ý thức nuôi dưỡng bốn Vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) trong đời sống hàng ngày của mình, để các tâm thiện lành ấy định hướng cho tư duy, lời nói và việc làm thì chắc chắn sẽ có được lợi lạc thiết thực.

Về hiếu hạnh, ngài lưu ý không chỉ Vu lan mới nghĩ và làm việc để báo hiếu, mà phải luôn mang tâm niệm tri ân và báo ân đối với những nhân duyên thù thắng của cuộc đời mình. “Luôn bao dung và nâng đỡ nhau trong khi còn cùng nhau tu tập và sống chung để sau này sẽ mãi là bồ-đề quyến thuộc cùng nhau trong hành trình tìm về bờ giác”, ngài sách tấn.

Sau đó,Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký cùng các vị trong Hội đồng Điều hành đã hướng dẫn đại chúng tụng kinh Vu lan tại chánh điện trong không khí trang nghiêm và xúc động của lời kinh vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN cũng đã thân lâm tham dự nghi thức quá đường chung với chư Tăng Ni hành giả an cư vào ngọ thời. Dịp này Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa và các Phật tử thiện tín nam nữ xa gần đã đến đảnh lễ cúng dường ngoại hộ tứ sự đối với chư Tăng Ni đang tu học tại đây.

Tin: Quảng Hậu (báo Giác Ngộ);  Ảnh:Nguyễn Hà (Truyền thông chùa Ân Thọ)

Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan Trường hạ Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tác pháp Tự tứ, Vu lan

Tin liên quan

Xem thêm
Tết Nguyên tiêu – kết thúc chuỗi sự kiện lễ hội mừng xuân viên mãn và lời cảm ơn sâu sắc từ Ân Thọ Tự
Tết Nguyên tiêu – kết thúc chuỗi sự kiện lễ hội mừng xuân viên mãn và lời cảm ơn sâu sắc từ Ân Thọ Tự
Ân Thọ Tự khép lại chuỗi sự kiện lễ hội mừng xuân Giáp Thìn bằng sự thành công của lễ Rằm Tháng Giêng, còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Rằm Thượng Ngươn, vào ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Lễ hội đã kết thúc trong sự viên mãn và hài lòng của quý khách đến lễ Phật trong những ngày qua.
Đi lễ chùa Ân Thọ nhân Tết Nguyên tiêu 2024: Biển người đầy hoan hỷ
Đi lễ chùa Ân Thọ nhân Tết Nguyên tiêu 2024: Biển người đầy hoan hỷ
Vào chiều tối ngày 15 tháng Giêng (nhằm ngày 24/2/2024), dòng người đổ về chùa Ân Thọ đi chùa đông đảo như là biển người, đâu đâu cũng chật kín cả 1 mẫu đất và thêm cả ngoài đường.
Video - Hàng ngàn người tham dự tiệc buffet bánh Tết Nguyên tiêu chùa Ân Thọ 2024
Video - Hàng ngàn người tham dự tiệc buffet bánh Tết Nguyên tiêu chùa Ân Thọ 2024
Hàng ngàn người tham dự tiệc buffet gồm 50 loại bánh - trái - nước và ăn tối tại Tết Nguyên tiêu chùa Ân Thọ 2024
Video - Chùa Ân Thọ lung linh đêm hoa đăng 14 tháng Giêng 2024
Video - Chùa Ân Thọ lung linh đêm hoa đăng 14 tháng Giêng 2024
Hoa đăng, tụng kinh, thả đèn đêm 14 tháng Giêng năm 2024 cần an đầu năm tại Chùa Ân Thọ
Phước Huệ song tu