Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

PSO – Thực hiện chương trình thăm và cúng dường các trường hạ tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, sáng ngày 29/6/2024 (nhằm ngày 24/5 năm Giáp Thìn), Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường các hành giả an cư tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng).

Quý phái đoàn gồm có: Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng phái đoàn; Hòa thượng Thích Hiển Chơn – Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương; Thượng tọa Thích Tuệ Hải - Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Quang - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Điều phối GHPGVN tại Lào; cùng chư Tôn đức Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đồng tham dự.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, đón tiếp đoàn có: Hòa thượng Thích Thiện Thạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Nhựt Quang – Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Lập – Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni, chư Tôn đức hành giả an cư tham dự.

Tại buổi thăm hỏi, Hòa thượng Thích Thiện Thạnh gửi lời hỏi thăm sức khỏe và tri ân đoàn đã đến thăm, sách tấn tu học cho các hành giả nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2568-DL.2024. Hòa thượng cho biết thêm: tình hình tu học của các hành giả an cư tại tỉnh Sóc Trăng nhận được nhiều sự đóng góp quý báu từ chư Tôn đức và quý Phật tử trong và ngoài tỉnh. BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức 2 địa điểm an cư: Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, chùa Đại Giác (phường 9, thành phố Sóc Trăng) với gần 300 vị hành giả an cư.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã gửi lời sách tấn tu học đến các hành giả an cư tại tỉnh Sóc Trăng. 

Trong 3 tháng an cư mùa hạ này, Hòa thượng mong rằng chư vị hành giả an cư và mỗi Tăng, Ni cần phải nỗ lực tu tập, tấn tu Tam vô lậu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ, nghiêm trì giới luật. Định lực sẽ giúp chúng ta tĩnh tâm, định thần, từ đó tuệ giác sẽ phát sinh, soi sáng con đường tu tập của mỗi người, cùng nhau nỗ lực tinh tấn, giữ tâm thanh tịnh, từ bi hỷ xả, để góp phần vào việc duy trì và phát huy con đường hoằng dương chánh pháp.

Thượng tọa Thích Tuệ Hải thay mặt đoàn dâng lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn đức hành giả an cư tại tỉnh Sóc Trăng.

Sau đó, đại diện đoàn Thượng tọa đã trao tịnh tài 100 triệu đồng và một số tịnh vật đến chư hành giả an cư.

Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng - Phật Sự Online (phatsuonline.vn)

Tin, ảnh: Nguyễn Hà, Minh Thái

Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng Sóc Trăng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN đến thăm và cúng dường tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng

Tin liên quan

Xem thêm
Bình Dương: Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Trung ương đến thăm Trường hạ tỉnh
Bình Dương: Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Trung ương đến thăm Trường hạ tỉnh
Nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2568 – DL.2024, chiều ngày 11/7/2024 (nhằm 6/6 năm Giáp Thìn), chư Tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm đến thăm, làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và cúng dường trường hạ tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết-bàn – Tổ đình chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một).
Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ
Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ
Sáng nay, 11/7/2024, hành giả Tăng Ni đang An cư kiết hạ Phật lịch 2568 thành kính cung đón đoàn chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, sách tấn, cúng dường hành giả, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.
Video - Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư vấn an Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại chùa Quốc Ân Khải Tường
Video - Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư vấn an Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại chùa Quốc Ân Khải Tường
Đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã đến trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Video - Long An: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại chùa Thiên Châu
Video - Long An: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại chùa Thiên Châu
Sáng ngày 02/7/2024, Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, thuyết pháp và cúng dường trường hạ tỉnh Long An tại chùa Thiên Châu.
Phước Huệ song tu