Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024

Sáng ngày 22/6/2024 (nhằm ngày 17/5/Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức Lễ Bế Mạc Khóa Bồi Dưỡng Trụ Trì và Hành Chính Giáo Hội năm 2024 tại Hội trường Văn phòng BTS GHPGVN huyện Thủ Thừa – chùa Kim Cang, xã Bình Thạnh sau 6 ngày học tập.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tài, HT. Thích Quảng Ý – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; TT. Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó ban Từ thiện Xã hội TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Chư tôn đức Phó BTS GHPGVN tỉnh: TT. Thích Lệ Trí, TT. Thích Đức Hoàng, ĐĐ. Thích Lệ Duyên, ĐĐ. Thích Lệ Ngôn; Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, các huyện, thị xã, thành phố; Chư tôn đức Tăng ni đồng về tham dự.

ĐĐ. Thích Thiện Danh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đã báo cáo kết quả tổ chức khóa học.  Khóa học diễn ra từ ngày 17-22/6/2024 (12-17/5/Giáp Thìn) tại Văn phòng BTS GHPGVN huyện Thủ Thừa, chùa Kim Cang. Khóa học có 420 đại biểu là Chư tôn đức Thành viên BTS GHPGVN tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; Chư tôn đức Tăng ni tu học trong và ngoài tỉnh Long An. Chương trình khóa học với các nội dung được triển khai như: Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và nghị định 95; Kỹ năng về Thông tin Truyền thông; Nghị định 30 về công tác văn thư; Công tác chuyển đổi số của Giáo hội; Hướng dẫn thủ tục hành chính; Kỹ năng quản trị tự viện; đặc biệt là 2 buổi tọa đàm do HT. Thích Minh Thiện làm chủ tọa đã nhận 17 phát biểu liên quan đến các chuyên ngành. Giảng viên khóa học cung thỉnh Chư tôn đức Hội đồng Trị sự TW, Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các giảng viên trường Đại học với nghiệp vụ chuyên môn liên quan.

Ghi nhận sự đóng góp tích cực của Chư tôn đức và quý Phật tử, BTS GHPGVN tỉnh Long An đã tặng Bằng Công Đức đến 2 tập thể tiêu biểu: Chư Tăng và Phật tử Tổ đình Kim Cang, Trường hạ Tổ đình Kim Cang.

HT. Thích Minh Thiện có lời phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ: Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của vị trụ trì trong thực tại là vô cùng quan trọng, Hòa thượng nêu ra các nội dung đã được Chư Tôn đức và giảng sư đã triển khai, đòi hỏi chư tôn đức khóa sinh cần phải lĩnh hội, thực tập và ứng dụng vào quá trình hoằng pháp lợi sinh, Ngài nhắc nhở Chư Tôn đức Tăng Ni phải luôn luôn kế thừa, lưu giữ và phát huy truyền thống văn hóa Phật giáo tại Việt Nam, phù hợp với tôn chỉ hiến chương Giáo hội, đa dang với truyền thống bộ phái, pháp môn hành trì của Phật giáo, bên cạnh việc tiếp Tăng độ chúng, giáo dục, hoằng pháp, ứng phó đạo tràng, phù hợp với mọi thời đại, xây dụng tự viện Phật giáo trở thành môi trường giáo dục tốt đẹp, định hướng con người hiểu rõ về đạo Phật, thực thi lời Phật dạy trong cuộc sống để có lối sống lành mạnh, đạo đức, văn hóa, xây dựng Phật giáo luôn phát triển hùng mạnh, hộ trì Tam Bảo mãi trường tồn tại thế gian, theo lời kinh Chuyển Pháp Luân và các bài Kinh quan trọng mà Đức Phật đã truyền dạy.

Chứng minh buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Huệ – TV HĐCM – CM BTS GHPGVN tỉnh Long An ban lời đạo từ: Hòa thượng tán dương công đức Hòa thượng Trưởng Ban tổ chức đã luôn nhất quán trong con đường lãnh đạo giáo hội, tổ chức khóa học hằng năm nhằm bồi dưỡng và đào tạo Tăng Ni tỉnh nhà để thực hiện đúng theo quy chế của giáo hội và pháp luật của nhà nước, bên cạnh đó tán dương Chư tôn đức đã sắp xếp thời gian tại Tự viên và công tác Phật sự tại địa phương để hòa thành tốt khóa học, Ngài sách tấc Tăng Ni trong toàn tỉnh luôn đoàn kết chung tay, tôn trọng tổ chức Phật giáo của mình để xây dựng Phật giáo tỉnh nhà luôn phát triển tốt đẹp.

Buổi lễ bế mạc kết thúc sau lời phát biểu cảm tạ của TT. Thích Quảng Tâm – Phó Trưởng ban Tổ chức.

Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024 Lễ bế mạc khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh năm 2024

Tin liên quan

Xem thêm
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cùng chung niềm tiếc thương vô hạn và sự tri ân sâu sắc người dân trên mọi miền đất nước đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chiều ngày 20/ 07/ 2024, tại chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An thành kính tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Video - Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá trụ trì 2024
Video - Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá trụ trì 2024
Sáng ngày 18/6/2024, tại tổ đình Kim Cang (Thủ Thừa, Long An), Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức từ ngày 17 đến 22/6/2024. Đề tài là vai trò của việc học Phật pháp và ứng dụng trong đời sống tăng ni. Nội dung thuyết giảng gồm có: Tại sao chúng ta cần học Phật pháp, Ý nghĩa của việc học Phật pháp, Bản đồ học Phật, Phương pháp học Phật pháp hiệu quả, Ứng dụng Phật pháp trong đời sống. Với sự trình bày sinh động, giảng sư đã truyền tải và trao đổi với quý Tôn đức tham gia khoá học, tạo nên buổi học lôi cuốn và thực tế.
Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024
Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024
Sáng ngày 18/6/2024, tại tổ đình Kim Cang (Thủ Thừa, Long An), Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An thuyết giảng tại khoá bồi dưỡng trụ trì và hành chánh Giáo hội năm 2024 do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức từ ngày 17 đến 22/6/2024. Đề tài là vai trò của việc học Phật pháp và ứng dụng trong đời sống tăng ni.
Long An: Tổng khai giảng Khóa An Cư Kiết Hạ PL 2568 – DL 2024
Long An: Tổng khai giảng Khóa An Cư Kiết Hạ PL 2568 – DL 2024
Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN tại Thông bạch số 089/TBHĐTS ngày 28 tháng 3 năm 2024 về việc tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2568 – DL 2024. Thực hiện theo kế hoạch tổ chức khóa An cư Kiết Hạ của Phật giáo tỉnh Long An năm 2024. Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2024 (nhằm ngày 16 tháng 4 năm Giáp Thìn) Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ tổng Khai giảng Khóa An cư cho 13 trú xứ An cư tỉnh Long An tại Chùa Kim Cang, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An.
Phước Huệ song tu