Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới

Vào ngày 19/1 Quý Mão (nhằm ngày 9/2/2023), Chùa Ân Thọ khai giảng đầu năm khóa Tu Bát Quan trai sau khi nghỉ Tết nguyên đán. Có khoản 50 Phật tử tham dự,. Buổi sáng, giảng sư là Đại đức Thích Minh Trí – Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Long An thuyết giảng.

Buổi chiều, Đại đức Trụ trì Chùa Ân Thọ sinh hoạt với đạo tràng.

Khóa tu tiếp theo là khóa tu Niệm Phật vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, thứ Năm (nhằm ngày 23/3/2023).

Ảnh: Nguyễn Hà

 

 

Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới Chùa Ân Thọ khai giảng Khóa tu Bát Quan trai đầu năm mới

Tin liên quan

Xem thêm
Khóa tu 1 ngày (thông lệ) – Lễ ngũ bách danh
Khóa tu 1 ngày (thông lệ) – Lễ ngũ bách danh
Khóa tu Bát Quan Trai thông lệ nhân ngày vía đức Quan Âm tại chùa Ân Thọ. Hôm nay, đạo tràng đảnh lễ 500 lạy danh hiệu của Bồ tát Quan Âm.
Phước Huệ song tu