Loading...

Báo Giác Ngộ đăng tin Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7

Báo Giác Ngộ ngày 16/10/2021 đăng tin Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7

Bản online: Long An: Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7 | Giác Ngộ Online (giacngo.vn)

 

Báo Giác Ngộ đăng tin Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7 Báo Giác Ngộ đăng tin Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7 Báo Giác Ngộ đăng tin Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7 Báo Giác Ngộ đăng tin Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7 Báo Giác Ngộ đăng tin Chùa Ân Thọ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 7

Tin liên quan

Xem thêm
 Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Trang thông tin điện tử CÔNG AN LONG AN ngày 08/9/2023 có bài viết về: "Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông"
LONG AN TV -Video -  Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV -Video - Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV ngày 25/12/2022 đăng video về Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt tại chùa Ân Thọ
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An ngày 03/12/2021
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An ngày 22/6/2021