Loading...

Báo Giác Ngộ đăng tin Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19

Báo Giác Ngộ 11/6/2021 đăng tin Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19 do Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Hóa, trụ trì chùa Ân Thọ (phường 5, TP.Tân An) làm trưởng đoàn...

Bản online: Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19| Giác Ngộ Online (giacngo.vn)

 

Báo Giác Ngộ đăng tin Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19 Báo Giác Ngộ đăng tin Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19 Báo Giác Ngộ đăng tin Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19 Báo Giác Ngộ đăng tin Ban Trị sự huyện Thạnh Hóa tặng quà đến người dân cách ly phòng dịch Covid-19

Tin liên quan

Xem thêm
 Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Trang thông tin điện tử CÔNG AN LONG AN ngày 08/9/2023 có bài viết về: "Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông"
LONG AN TV -Video -  Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV -Video - Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV ngày 25/12/2022 đăng video về Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt tại chùa Ân Thọ
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An ngày 03/12/2021
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An ngày 22/6/2021