Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh

PSO – Nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2568 - DL.2024, chiều ngày 27/6, phái đoàn Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương do HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn đã quang lâm trường hạ chùa Phật Quang Phổ Chiếu (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) thăm, cúng dường và thuyết giảng đến chư Tăng Ni hành giả an cư tại 3 trường hạ, Tăng Ni trụ trì và quý Phật tử trong tỉnh.

Đi cùng đoàn có: TT. Thích Chiếu Tuệ - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; HT. Thích Hiển Chơn - Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương; TT. Thích Tuệ Hải – Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Trí Huệ - Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương; TT. Thích Thiện Thọ - Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế Tài chính Trung ương; TT. Thích Giác Nguyên - Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương; NS. Thích Nữ Huệ Tuyến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Kinh tế Tài chính Trung ương; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đồng tham dự.

Đón tiếp phái đoàn có: HT. Danh Đổng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Chủ hương trường hạ Tăng; TT. Thích Minh Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện, chư hành giả an cư và hơn 1000 Phật tử các đạo tràng trong toàn tỉnh.

Phát biểu chào mừng và báo cáo công tác tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2568, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết: Phật giáo tỉnh Kiên Giang thực hiện theo Thông bạch của TƯGH tổ chức 3 điểm an cư: chùa Tam Bảo (TP. Rạch Giá) dành cho chư Tăng với 40 hành giả an cư; chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) dành cho chư Ni với 66 hành giả an cư; chùa Phật Quang Phổ Chiếu (huyện Hòn Đất) dành cho Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh với 62 hành giả an cư. Chư Tôn đức Tăng Ni mỗi tháng đều tập trung Bố tát 2 kỳ, hành giả an cư tập trung lễ lạy sám hối. Năm nay BTS Phật giáo tỉnh tổ chức khoá tập huấn nghiệp vụ trụ trì (từ ngày 27/6-1/7/2024) dành cho chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trong toàn tỉnh và khóa Hoằng pháp viên dành cho Phật tử, quý Phật tử tham dự được chư Tôn đức lãnh đạo nghành Hoằng pháp triển khai chủ trương, tuyên truyền trong công tác thuyết giảng để Phật tử nắm bắt chủ trương của Giáo hội, củng cố niềm tin, chánh tín của người con Phật.

HT. Thích Minh Thiện ban lời đạo từ, Ngài mong rằng mỗi một vị tu sĩ cần giữ vững niềm tin, lý tưởng xuất gia “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, xây dựng ngôi già lam ngày thêm trang nghiêm. Quý Phật tử cần xa rời những điều ác, làm nhiều điều thiện, ý thức nêu cao tinh thần và tôn chỉ tu học của người con Phật, để tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng nếp sống muôn đời, mang lại niềm an vui, lợi lạc cho tự thân và mọi người, chung tay phát triển tổ chức GHPGVN Việt Nam mỗi ngày thêm vững mạnh.

Tiếp theo, TT. Thích Tuệ Hải dâng lời tác bạch cúng dường. Sau đó, đại diện phái đoàn cúng dường tịnh tài.

Đãi lao chư Tôn đức BTS tỉnh, TT. Thích Minh Tiến gửi lời tri ân sâu sắc đến đoàn Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã dành thời gian quý báu thân lâm đến thăm, cúng dường và thuyết giảng tại trường hạ tỉnh Kiên Giang. Nguyện cầu chư Tôn đức Tăng Ni và các thành viên trong đoàn được năm pháp của Đức Phật: sống lâu, sắc tốt, sức mạnh, an vui, trí tuệ và thành tựu mọi công tác Phật sự.

Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh - Phật Sự Online (phatsuonline.vn)

Tin, ảnh: Thanh Hùng, Nguyễn Hà, Tường Vi

Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh Kiên Giang: Ban Hoằng pháp Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm, cúng dường trường hạ trong tỉnh

Tin liên quan

Xem thêm
Bình Dương: Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Trung ương đến thăm Trường hạ tỉnh
Bình Dương: Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Trung ương đến thăm Trường hạ tỉnh
Nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2568 – DL.2024, chiều ngày 11/7/2024 (nhằm 6/6 năm Giáp Thìn), chư Tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm đến thăm, làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và cúng dường trường hạ tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết-bàn – Tổ đình chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một).
Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ
Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ
Sáng nay, 11/7/2024, hành giả Tăng Ni đang An cư kiết hạ Phật lịch 2568 thành kính cung đón đoàn chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, sách tấn, cúng dường hành giả, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.
Video - Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư vấn an Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại chùa Quốc Ân Khải Tường
Video - Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư vấn an Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại chùa Quốc Ân Khải Tường
Đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã đến trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Video - Long An: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại chùa Thiên Châu
Video - Long An: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại chùa Thiên Châu
Sáng ngày 02/7/2024, Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, thuyết pháp và cúng dường trường hạ tỉnh Long An tại chùa Thiên Châu.
Phước Huệ song tu