Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai

Chiều 02/7, phái đoàn cũng đã đến thăm và cúng dường trường hạ tỉnh Đồng Nai tại chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Tăng Ni đại diện 38 điểm an cư đón tiếp đoàn.

Phát biểu chào mừng Thượng tọa Thích Huệ Khai bày tỏ niềm hoan hỷ được cung đón đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm và có lời động viên, thuyết pháp sách tấn đến Tăng Ni hành giả an cư tại Đồng Nai.

Đại đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai báo cáo công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ cho biết, GHPGVN tỉnh Đồng Nai có 5 điểm an cư tập trung: chùa Tỉnh Hội, Long Vân, Phật Thiện, Huệ Giác và thiền viện Phước Sơn. Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng chỉ đạo cho Ban Trị sự 11 đơn vị cấp huyện mỗi nơi tổ chức 2 điểm an cư riêng biệt cho Tăng và Ni. Phật giáo tỉnh cũng cho phép những nơi có trên 20 vị Tỳ-kheo trở lên có thể mở điểm an cư. Tổng số có 38 điểm an cư trong toàn tỉnh với tổng cộng 5.349 hành giả.

Các chương trình tu học nghiêm túc theo truyền thống thiền môn, theo từng sơn môn, hệ phái. Trong mùa an cư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng tổ chức đoàn đến thăm các trường hạ và mời các báo cáo viên trao đổi về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đất đai… đến Tăng Ni.

Thay mặt đoàn, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã chuyển lời thăm hỏi chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đến chư tôn đức Tăng Ni an cư tại tỉnh Đồng Nai. "Đồng Nai một tỉnh đặc biệt có rất đông Tăng Ni, có nhiều sơn môn hệ phái, việc sáng kiến tổ chức nhiều trú xứ an cư tập trung và tại chỗ, thể hiện tinh thần nghiêm túc tu học mùa an cư.", Hòa thượng tán thán.

Hòa thượng cũng nhắn gửi đến Tăng Ni hành giả về công tác hoằng pháp phải theo những quy tắc thuyết giảng của ngành Hoằng pháp, tôn trọng nét đặc thù của từng hệ phái để cùng nhau trưởng dưỡng đạo tâm, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Thay mặt chư tôn đức đoàn, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tác bạch cúng dường; chư tôn đức đoàn đã trao cúng dường 100 triệu đồng đến chư Tăng Ni an cư tại tỉnh Đồng Nai.

Sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hòa thượng Thích Huệ Phước cũng đã có thời thuyết pháp đến chư hành giả an cư.

Nhân dịp này, đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã đến trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hòa thượng Thích Minh Thiện thay mặt chư tôn đức đoàn đã báo cáo sơ nét về chuyến đi của đoàn Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, bắt đầu từ ngày 26-6 đến ngày 3-7-2024 đến thăm, thuyết giảng và cúng dường trường hạ tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; cũng như các chuyến đi thăm cúng dường trường hạ trong cả nước của 2 Ban.

Hòa thượng cũng tác bạch cúng dường trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường nơi có 40 hành giả đang an cư tu học.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ hoan hỷ khi nghe báo cáo sơ nét về chuyến đi thăm, cúng dường trường hạ trong cả nước của Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư. "Đây là truyền thống tốt đẹp nhiều năm của Ban Hoằng pháp T.Ư, mong rằng chuyến đi sẽ góp phần tạo nên sự hòa hợp, đoàn kết của Tăng đoàn.", Hòa thượng bày tỏ.

Tin, ảnh: Như Danh, Nguyễn Hà

Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại Đồng Nai

Tin liên quan

Xem thêm
Bình Dương: Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Trung ương đến thăm Trường hạ tỉnh
Bình Dương: Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Trung ương đến thăm Trường hạ tỉnh
Nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2568 – DL.2024, chiều ngày 11/7/2024 (nhằm 6/6 năm Giáp Thìn), chư Tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm đến thăm, làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và cúng dường trường hạ tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết-bàn – Tổ đình chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một).
Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ
Ban Hoằng pháp T.Ư và Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư thăm Tăng Ni tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ
Sáng nay, 11/7/2024, hành giả Tăng Ni đang An cư kiết hạ Phật lịch 2568 thành kính cung đón đoàn chư tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, sách tấn, cúng dường hành giả, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.
Video - Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư vấn an Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại chùa Quốc Ân Khải Tường
Video - Đồng Nai: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư vấn an Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại chùa Quốc Ân Khải Tường
Đoàn Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đã đến trường hạ chùa Quốc Ân Khải Tường (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Video - Long An: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại chùa Thiên Châu
Video - Long An: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cúng dường trường hạ tại chùa Thiên Châu
Sáng ngày 02/7/2024, Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư đến thăm, thuyết pháp và cúng dường trường hạ tỉnh Long An tại chùa Thiên Châu.
Phước Huệ song tu