Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Lễ trai tăng cầu siêu Phật tử Hứa Kiêm Xuyên

Vào ngày 07/01/2024, tại tịnh xá Ngọc An (TP. Tân An), lễ trai tăng cầu siêu tam thất cho Phật tử Hứa Kiêm Xuyên được tổ chức trang nghiêm.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Giác Nguyên – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, trụ trì tịnh xá Ngọc Thành; Thượng tọa Thích Minh Thọ - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân An, trụ trì chùa Bình An; Thượng tọa Thích Lệ Trí - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Long Phước; Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trưởng phòng Đào tạo Học viện PGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Long An, trụ trì chùa Ân Thọ; Thượng tọa Thích An Trung – Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bến Lức, trụ trì chùa Phước Bảo; Đại đức Thích Thiện Tâm – Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân An, trụ trì chùa Vĩnh Phú; Ni trưởng Thích nữ Gương Liên – Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm và quý Tôn đức tăng ni.

Được sự hướng dẫn Ni sư Thích nữ Ánh Liên – Thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc An, mà bà quả phụ là Phật tử Ngọc Thiện, thế danh Nguyễn Thị Yên cùng với các con, dâu rể và các cháu tổ chức trong nghiêm lễ trai tăng cầu siêu tam thất cho Phật tử Hứa Kiêm Xuyên, pháp danh Thiện Lộc, hưởng thọ 82 tuổi, thường gọi là Ba Xuyên, đại lý vé số Ba Xuyên (phường 2, TP. Tân An).

Buổi sáng, tại chánh điện, quý Tôn đức đã cử hành nghi thức tụng kinh cầu siêu một cách trang nghiêm, hướng về người đã khuất. Sau đó, cúng cơm hương linh.

Trong nghi thức trai tăng, người con gái cả dâng lời tác bạch cúng dường rất thành tâm và rất xúc động về ơn tình sâu nặng của thân phụ đã quá vãng.

Đáp từ cho buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Nguyên đã tán dương công đức của tín chủ, đồng thời khen ngợi hiếu tâm hiếu hạnh của con cháu, chia sẻ sự mất mát người chồng đối với bà quả phụ Ngọc Thiện. Hòa thượng nói lên sự thiện lương của Phật tử Thiện Lộc và khuyến nhắc tín chủ luôn phát huy việc thiện lành trong đời sống để luôn hưởng được quả lành và quy y Tam bảo để có sự nương tựa vững chắc về đạo lý.

Đại đức Thích Lệ Ngôn chủ trì nghi thức trai đường. Sau đó, khóa lễ của quý Tôn đức Ni do Ni trưởng Thích nữ Gương Liên chủ trì.

Được biết, sinh thời Phật tử Thiện Lộc cùng với vợ của mình là Phật tử Ngọc Thiện đã hướng dẫn các con cháu quy y Tam Bảo và làm nhiều việc thiện lành.

Tin: Khai Tâm, ảnh: Nguyễn Hà

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG

NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG

KHÓA LỄ TỤNG KINH

KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH

GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ

GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ

NGOẠI CẢNH

NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH

Tin liên quan

Xem thêm
Video - Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Niên
Video - Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Niên
Vào mùng 1 tháng 4 Giáp Thìn (nhằm ngày 08/5/2024), tại tư gia ấp 915, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của cố Phật tử Diệu Hòa – Nguyễn Thị Niên, là thân mẫu của Hòa thượng Thích Quảng Ý (Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh, Trụ trì chùa Thiền Bửu).
Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Cụ bà Nguyễn Thị Niên
Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Cụ bà Nguyễn Thị Niên
Vào mùng 1 tháng 4 Giáp Thìn (nhằm ngày 08/5/2024), tại tư gia ấp 915, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của cố Phật tử Diệu Hòa – Nguyễn Thị Niên, là thân mẫu của Hòa thượng Thích Quảng Ý (Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh, Trụ trì chùa Thiền Bửu).
Video - Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh
Video - Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh
Buổi sáng mùng 8/2 ÂL (nhằm ngày 17/3/2024), nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, tại tư gia Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh ở ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An diễn ra lễ cầu an trai tăng.
Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh
Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh
Buổi sáng mùng 8/2 ÂL (nhằm ngày 17/3/2024), nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, tại tư gia Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh ở ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An diễn ra lễ cầu an trai tăng.
Phước Huệ song tu