Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Lễ trai tăng cầu siêu Phật tử Hứa Kiêm Xuyên

Vào ngày 07/01/2024, tại tịnh xá Ngọc An (TP. Tân An), lễ trai tăng cầu siêu tam thất cho Phật tử Hứa Kiêm Xuyên được tổ chức trang nghiêm.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Giác Nguyên – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, trụ trì tịnh xá Ngọc Thành; Thượng tọa Thích Minh Thọ - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân An, trụ trì chùa Bình An; Thượng tọa Thích Lệ Trí - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Long Phước; Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trưởng phòng Đào tạo Học viện PGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Long An, trụ trì chùa Ân Thọ; Thượng tọa Thích An Trung – Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bến Lức, trụ trì chùa Phước Bảo; Đại đức Thích Thiện Tâm – Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân An, trụ trì chùa Vĩnh Phú; Ni trưởng Thích nữ Gương Liên – Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm và quý Tôn đức tăng ni.

Được sự hướng dẫn Ni sư Thích nữ Ánh Liên – Thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc An, mà bà quả phụ là Phật tử Ngọc Thiện, thế danh Nguyễn Thị Yên cùng với các con, dâu rể và các cháu tổ chức trong nghiêm lễ trai tăng cầu siêu tam thất cho Phật tử Hứa Kiêm Xuyên, pháp danh Thiện Lộc, hưởng thọ 82 tuổi, thường gọi là Ba Xuyên, đại lý vé số Ba Xuyên (phường 2, TP. Tân An).

Buổi sáng, tại chánh điện, quý Tôn đức đã cử hành nghi thức tụng kinh cầu siêu một cách trang nghiêm, hướng về người đã khuất. Sau đó, cúng cơm hương linh.

Trong nghi thức trai tăng, người con gái cả dâng lời tác bạch cúng dường rất thành tâm và rất xúc động về ơn tình sâu nặng của thân phụ đã quá vãng.

Đáp từ cho buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Nguyên đã tán dương công đức của tín chủ, đồng thời khen ngợi hiếu tâm hiếu hạnh của con cháu, chia sẻ sự mất mát người chồng đối với bà quả phụ Ngọc Thiện. Hòa thượng nói lên sự thiện lương của Phật tử Thiện Lộc và khuyến nhắc tín chủ luôn phát huy việc thiện lành trong đời sống để luôn hưởng được quả lành và quy y Tam bảo để có sự nương tựa vững chắc về đạo lý.

Đại đức Thích Lệ Ngôn chủ trì nghi thức trai đường. Sau đó, khóa lễ của quý Tôn đức Ni do Ni trưởng Thích nữ Gương Liên chủ trì.

Được biết, sinh thời Phật tử Thiện Lộc cùng với vợ của mình là Phật tử Ngọc Thiện đã hướng dẫn các con cháu quy y Tam Bảo và làm nhiều việc thiện lành.

Tin: Khai Tâm, ảnh: Nguyễn Hà

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG

NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG NGHI THỨC TRAI ĐƯỜNG

KHÓA LỄ TỤNG KINH

KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH KHÓA LỄ TỤNG KINH

GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ

GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ GIA ĐÌNH HOÀI NIỆM NGƯỜI QUÁ CỐ

NGOẠI CẢNH

NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH NGOẠI CẢNH

Tin liên quan

Xem thêm
Chùa Ân Thọ trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Tổ khai sơn lần thứ 32
Chùa Ân Thọ trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Tổ khai sơn lần thứ 32
Ngày 22 tháng 11 Quý Mão (nhằm ngày 03/01/2024), chùa Ân Thọ (TP. Tân An) trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 32 năm ngày viên tịch của Ni trưởng Thích nữ Như Khánh – khai sơn chùa Ân Thọ, chùa Quang Thọ (TP.HCM), chùa Thanh Sơn (Nha Trang).
Đại diện Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM đảnh lễ tưởng niệm nhân 50 năm ngày viên tịch của Hòa Thượng Thích Tâm Giác tại tu viện Vĩnh Nghiêm
Đại diện Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM đảnh lễ tưởng niệm nhân 50 năm ngày viên tịch của Hòa Thượng Thích Tâm Giác tại tu viện Vĩnh Nghiêm
Vào ngày 01-12 (19-10-Quý Mão), trong lễ tiên thường tưởng niệm 50 năm (1973-2023) ngày Hòa thượng Thích Tâm Giác - vị khai sơn tu viện Vĩnh Nghiêm (quận 12) và chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), tại tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12), nơi Thượng tọa Thích Giác Dũng làm trụ trì và cơ sở nội trú Tăng, khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đại diện Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chánh và Ban Quản viện đã đến thắp hương tưởng niệm và đảnh lễ cố Hòa thượng khai sơn tu viện.
Đại gia đình với 34 vị trong lễ quy y Tam Bảo dịp Rằm tháng 10 tại chùa Ân Thọ
Đại gia đình với 34 vị trong lễ quy y Tam Bảo dịp Rằm tháng 10 tại chùa Ân Thọ
Vào buổi sáng ngày 14/10 âm lịch (nhằm ngày 26/11/2023), chùa Ân Thọ tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho 55 vị, Sư phụ Trụ trì Thích Lệ Ngôn chủ trì nghi thức và thuyết giảng.
Dâng hương tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
Dâng hương tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
Chiều ngày 07/11/2023 (nhằm ngày 24/9/Quý Mão) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã đến Pháp viện Minh Đăng Quang - TP. Thủ Đức dâng hương tưởng niệm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời hoằng pháp độ sanh tròn 100 năm (26/9/Quý Hợi, 1923 - 26/9/Quý Mão, 2023).
Phước Huệ song tu