Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh

Buổi sáng mùng 8/2 ÂL (nhằm ngày 17/3/2024), nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, tại tư gia Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh ở ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An diễn ra lễ cầu an trai tăng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Quảng Ý – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Thiền Bửu; Hòa thượng Thích Tâm Đức - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Hòa thượng Thích Minh Chánh – Viện chủ chùa Ân Thọ; Thượng tọa Thích Lệ Trí - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Văn hóa TW, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Long Phước; Thượng tọa Thích Tâm Hiền - Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Hòa Long; Thượng tọa Thích Thiện Thạnh – Trụ trì chùa Diêu Quang; Đại đức Thích Thiện Tâm – Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Tân An và quý Tôn đức Tăng.

Buổi lễ được sự điều phối của Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trưởng phòng Đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Ân Thọ.

Trong sự trang nghiêm của đạo tràng, nhị vị Hòa thượng: Thích Quảng Ý và Thích Minh Chánh đã chủ trì nghi thức trì tụng kinh Dược Sư. 12 lời đại nguyện của Đức Phật Dược Sư nhằm để cứu độ nhân sinh và gia trì sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý.

Đại diện gia đình, Phật tử Phạm Minh Quang dâng lời tác bạch: Trong phước duyên quý báu, chúng con được trưởng thành trong ềm tin Tam Bảo kiên cố. Chính đạo lý của Đức Phật tôn kính đã soi đường cho cuộc sống chúng con. Cha mẹ chúng con hiện hiện sống vui sống khỏe ở tuổi già bên các anh chị em, các cháu bên Hoa Kỳ nhiều năm, nhưng vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ và phát tâm hộ trì Tam Bảo ở xứ người và ở ngôi tự viện thân thương quê nhà là chùa Ân Thọ. Thấu hiểu được câu: “Tâm hiếu là tâm Phật. Hạnh hiếu là tâm Phật”. Chúng con nghe lời Phật dạy: Cha mẹ còn tại nhà như Phật còn tại thế. Chúng con cảm ệm công ơn cha mẹ rộng như trời cao, sâu như biển cả, bổn phận làm con không biết lấy chi mà đền đáp cho cân.

Đáp từ cho buổi lễ, Hòa thượng Thích Tâm Đức đã tán dương công đức gia đình Phật tử đã kiến lập đàn tràng trang nghiêm và công hạnh của người Phật tử mà gia đình đã thực hiện. Hòa thượng nêu cao hạnh nguyện và phương cách tu tập theo kinh Dược Sư; đồng thời, nhắc nhở về sự tu tập và hộ đạo của người Phật tử.

Được biết, vào năm trước, cũng trong lần về thăm quê hương từ Hoa Kỳ, 2 Phật tử Thiện Tâm và Diệu Thanh cùng với các con cũng đã thiết lễ cầu an tại tư gia như lần này. Trước đó, trong thời gian giãn cách xã hội toàn thế giới chống dịch, 2 vị này không thể về quê nhưng vẫn chỉ dẫn các con của mình tổ chức lễ cầu an tại chùa Ân Thọ. Gia đình đã phát tâm hộ trì cho khóa tu hằng tháng tại chùa Ân Thọ xuyên suốt hơn 15 năm nay.

Tin: Khai Tâm, ảnh: Nam Nguyễn

Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh

Tin liên quan

Xem thêm
Video - Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh
Video - Lễ cầu an trai tăng tại tư gia gia đình Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh
Buổi sáng mùng 8/2 ÂL (nhằm ngày 17/3/2024), nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, tại tư gia Phật tử Thiện Tâm, Diệu Thanh ở ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An diễn ra lễ cầu an trai tăng.
Lễ trai tăng cầu siêu Phật tử Hứa Kiêm Xuyên
Lễ trai tăng cầu siêu Phật tử Hứa Kiêm Xuyên
Vào ngày 07/01/2024, tại tịnh xá Ngọc An (TP. Tân An), lễ trai tăng cầu siêu tam thất cho Phật tử Hứa Kiêm Xuyên được tổ chức trang nghiêm.
Chùa Ân Thọ trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Tổ khai sơn lần thứ 32
Chùa Ân Thọ trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật Tổ khai sơn lần thứ 32
Ngày 22 tháng 11 Quý Mão (nhằm ngày 03/01/2024), chùa Ân Thọ (TP. Tân An) trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 32 năm ngày viên tịch của Ni trưởng Thích nữ Như Khánh – khai sơn chùa Ân Thọ, chùa Quang Thọ (TP.HCM), chùa Thanh Sơn (Nha Trang).
Đại diện Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM đảnh lễ tưởng niệm nhân 50 năm ngày viên tịch của Hòa Thượng Thích Tâm Giác tại tu viện Vĩnh Nghiêm
Đại diện Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM đảnh lễ tưởng niệm nhân 50 năm ngày viên tịch của Hòa Thượng Thích Tâm Giác tại tu viện Vĩnh Nghiêm
Vào ngày 01-12 (19-10-Quý Mão), trong lễ tiên thường tưởng niệm 50 năm (1973-2023) ngày Hòa thượng Thích Tâm Giác - vị khai sơn tu viện Vĩnh Nghiêm (quận 12) và chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), tại tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12), nơi Thượng tọa Thích Giác Dũng làm trụ trì và cơ sở nội trú Tăng, khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đại diện Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Phòng Đào tạo, Phòng Hành chánh và Ban Quản viện đã đến thắp hương tưởng niệm và đảnh lễ cố Hòa thượng khai sơn tu viện.
Phước Huệ song tu