Tốt đời đẹp đạo
Loading...

Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ

PSO – Sáng ngày 11/08/2023 (nhằm ngày 25/06/Quý Mão), phái đoàn Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN có chuyến thăm, làm việc và cúng dường trường hạ tại Văn phòng BTS tỉnh (chùa Linh Sơn – Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Phái đoàn do HT.Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó trưởng BHP Trung ương, Trưởng phái đoàn; TT.Thích Phước Nghiêm – UVTT HĐTS, Phó trưởng BHP Trung ương, Phó văn phòng 2 Trung ương; TT.Thích Trí Chơn – UV HĐTS, Phó trưởng BHP Trung ương; ĐĐ.Thích Minh Thật – Uỷ viên HĐTS Chánh Thư ký Ban KTTC Trung ương; TT. Thích Thiện Thái – Phó trưởng Ban KTTC Trung ương; TT. Thích Chiếu Khánh – Uỷ viên BHP Trung ương; TT. Thích Minh Thành – Uỷ viên BHP Trung ương; ĐĐ. Thích Đồng Sĩ – Uỷ viên TT Ban KTTC Trung ương; ĐĐ.Thích Lệ Ngôn – Uỷ viên BHP Trung ương, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng BHP tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Thiền Tâm – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng ban KTTC Trung ương; ĐĐ.Thích Tâm Từ – Phó Văn phòng Ban KTTC Trung ương.

Tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Tân – Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Viên Thanh – Phó ban BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Nhựt, TT.Thích Vạn Trí, Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Nhựt, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Huệ Đăng – Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Tánh – Trưởng BHP Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Đại – Trưởng ban Tài chánh Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Như Phú – Phó BTS, Trưởng PBNG Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử tiếp đón đoàn.

Phát biểu chào mừng, HT. Thích Thanh Tân gửi lời thăm hỏi chúc sức khoẻ an lạc đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội cũng như phái đoàn đến thăm và làm cúng dường tại tỉnh Lâm Đồng nơi đây. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, lịch đại tổ sư gia hộ cho quý Ngài luôn được pháp thể khinh an, thành tựu mọi công tác Phật sự, Hoà thượng trưởng ban BTS thông tin thêm về tình hình tu học và sinh hoạt của Tăng, Ni hành giả an cư trong địa bàn tỉnh năm 2023.

Thực hiện bổn phận an cư kiết hạ là biểu hiện cụ thể nhằm trang bị tự thân, đồng thời ổn định góp phần trang nghiêm giáo hội, và từ đó cũng là biện pháp tích cực nhất để nâng cao sức sống tăng già duy trì mạng mạch Phật pháp tại thế gian này. Tuy nhiên Lâm Đồng có đặc thù từ xưa đến nay các huyện và thành phố phía bắc của tỉnh như: Huyện Lâm Hà, Đức Trọn,g Đơn Dương, Lạc Dương, Đam Rông, TP.Đà Lạt, đồng kiết giới, bố tát, tự tứ tại trụ sở của giáo hội. Sau đó, về biệt trú, an cư tại trú xứ của mình . Các huyện phía nam của tỉnh như: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên – TP.Bảo Lộc, chư Tăng điều an cư tập trung tại chùa Phước Huệ, chư Ni tại chùa Pháp Hoa.

HT. Thích Minh Thiện nhắc lại lời dạy của cố trưởng lão HT. Thích Trí Thủ đã nhắc nhở trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, hằng năm vào mùa an cư, chư Tôn hành giả thực hiện theo lời dạy của đức Phật, tạm ngưng mọi công tác Phật sự, cấm túc an cư, trao giồi giới đức để chính vì thế cần có người cúng dường để chư hành giả an cư yên tâm tu học trong 3 tháng mùa mưa, nối tiếp truyền thống ấy cũng như được sự chỉ đạo của HĐCM, HĐTS và thừa lệnh của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BHP Trung ương; TT. Thích Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban KTTC Trung ương, hằng năm Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương, phối hợp đi thăm BTS và cúng dường trường hạ lên chư hành giả an cư 63 tỉnh thành và 4 Phật học viện.

Hoà thượng thông tin thêm ở các tỉnh mà đoàn vừa thăm viếng, chư Tăng Ni nơi nào cũng sống theo tin thần lục hoà cộng trụ và theo phương châm của Trung ương GHPGVN “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn Kết và Phát triển”. Hầu hết các BTS các tỉnh Miền Tây đều xây dựng được trường TCPH để đào tạo Tăng, Ni trong tỉnh nhà. Về đến các tỉnh Miền Đông – Tây Nguyên, chư Tôn đức Thường trực BTS có mô hình tổ chức cho các chú tiểu tham gia an cư kiết hạ để tập sự về lối sống của thiền môn.

Về Hoằng pháp các tỉnh Miền Đông – Tây Nguyên có các chương trình hỗ trợ cho Phật tử đi tu học ở các đạo tràng dần dần hiểu được nhân quả, phước đức các Phật tử ở nơi đây đã biết giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, đó là những thành công mà đoàn tiếp nhận được ở các tỉnh thành trong thời gian vừa qua. Cuối lời Hoà thượng trưởng đoàn thay lời chư Tôn đức HĐCM, HĐTS đặc biệt là HT. Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch HĐTS, đặc trách 5 tỉnh Tây Nguyên kính chúc quý Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, chu hành giả an cư  có thêm một hạ lạp trong sự gia hộ của mười phương chư Phật.

Nhân chuyến thăm cúng dường trường hạ tại các tỉnh Miền Đông – Tây Nguyên, TT.Thích Trí Chơn có thời pháp thoại gửi đến chư Tôn hành giả an cư và quý Phật tử nơi đây.

Được biết Lâm Đồng là tỉnh thứ 22 trong hành trình của đoàn bao gồm 13 tỉnh Miền Tây, 11 tỉnh Miền Đông – Tây Nguyên, 1 Học viện PGNT Khmer và 1 Học viện PGVN từ 28/07 đến nay. Đoàn sẻ thăm, cúng dường tại Học viện PGVN TP.HCM và tỉnh Bình Dương vào ngày 18/08/2023 (nhằm ngày 3/7 năm Quý Mão) do HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BHP Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn.

Thực hiện: Được Huỳnh – Ban TTTT Lâm Đồng

Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ Lâm Đồng: Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương thăm BTS và cúng dường trường hạ

Tin liên quan

Xem thêm
Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng đề tài “Phật giáo tại nước Thái Lan”
Đại đức Thích Lệ Ngôn thuyết giảng đề tài “Phật giáo tại nước Thái Lan”
Chiều ngày 16/9/2023, trong khóa tu ngày an lạc tại chùa Ân Thọ, Đại đức Thích Lệ Ngôn - Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An kiêm Trưởng ban Hoằng pháp đã thuyết giảng đề tài “Phật giáo tại nước Thái Lan”.
Bình Dương: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm trường hạ Phật giáo tỉnh
Bình Dương: Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm trường hạ Phật giáo tỉnh
Chiều ngày 19/8/2023 (nhằm 04/7 năm Quý Mão), chư Tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương GHPGVN do HT. Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và cúng dường trường hạ tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết-bàn – Tổ đình chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một). Tham gia chuyến thăm và làm việc còn có: TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phó trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; Đại đức Thích Minh Thật – Ủy viên HĐTS, Chánh Thư ký Ban Kinh tế Tài chánh T.Ư; Ni sư Huệ Tuyến – Ủy viên HĐTS, Phó ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN; cùng chư Tôn đức Ban Hoằng pháp, Ban Kinh tế – Tài chính Trung ương GHPGVN tháp tùng đoàn.
Khóa tu tuổi trẻ mùa Báo Hiếu 2023 của Ban Hoằng pháp tỉnh Long An
Khóa tu tuổi trẻ mùa Báo Hiếu 2023 của Ban Hoằng pháp tỉnh Long An
Mùng 5 tháng 7 Quý Mão (nhằm ngày 20/8/2023), tại chùa Ân Thọ diễn ra khóa tu tuổi trẻ chủ đề báo hiếu do Ban Hoằng pháp GHPGVN tổ chức, có 600 bạn trẻ tham gia tu tập một ngày.
Ban Hoằng pháp tỉnh Long An tổ chức khóa tu báo hiếu mùa Vu lan 2023
Ban Hoằng pháp tỉnh Long An tổ chức khóa tu báo hiếu mùa Vu lan 2023
Khóa tu ngày an lạc chủ đề báo hiếu do Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An tổ chức tại chùa Thiên Châu (TP. Tân An) mùng 4 tháng 7 ÂL (nhằm ngày 19/8/2023) có sự hiện diện chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An.
Phước Huệ song tu