Loading...

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cùng với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đội ngũ nhà giáo, các tôn giáo cũng hướng về Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Đại đức Thích Lệ Ngôn – Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Trụ trì chùa Ân Thọ, phường 5, TP.Tân An:

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nhất là trong năm 2020, với những chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, nước ta làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, duy trì phát triển KT-XH, bảo đảm đời sống người dân, được thế giới đánh giá cao. ĐH XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tôi tin tưởng rằng, ĐH sẽ thành công tốt đẹp và bầu chọn được những người lãnh đạo “đủ tài, đủ tâm, đủ tầm”, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Tôi hy vọng, ĐH lần này sẽ đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, Ban Chấp hành khóa mới sẽ có những quyết sách, chương trình hành động cụ thể đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mục sư Ngô Văn Kiếm – Trưởng ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Long An:

ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng trong nhiều ngày qua. Đặc biệt, tôi rất tâm đắc với công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng cho nhiệm kỳ mới. Trong đó quy định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí của người được bầu vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tôi hy vọng các đại biểu dự ĐH sẽ sáng suốt, công tâm lựa chọn và bầu ra những cán bộ hội đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước; “kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không xứng đáng; đồng thời, không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong Đảng và nhân dân” như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước – Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh. Tôi mong rằng, nhiệm kỳ mới, các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, tiếp tục tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động hiệu quả, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Ông Tô Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Lương Hòa Hạ (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức):

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong đường lối lãnh đạo.Nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách sát với thực tiễn, hợp lòng dân đã được ban hành, triển khai, thực hiện, góp phần phát triển đất nước. Trong đó, tôi rất hoan nghênh sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng cũng như những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng ở địa phương còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và ổn định việc làm cho người dân sau tái định cư,… vẫn còn bất cập. Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng tiếp tục quan tâm giám sát việc thực hiện các nghị quyết, nhất là những nghị quyết liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân; đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, kịp thời điều chỉnh các quy định phù hợp với tình hình mới, bảo đảm quyền và lợi ích cho nhân dân.

Ông Phùng Văn Lộc – tín đồ Họ đạo Cao Đài xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức:

Nhiệm kỳ ĐH XII của Đảng ghi lại nhiều dấu ấn nổi bật trong đường lối lãnh đạo. Bên cạnh những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, lĩnh vực chính trị cũng có nhiều đổi mới. Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện rất mạnh mẽ và đạt kết quả rất đáng phấn khởi trong thời gian qua. Tôi tin tưởng ĐH XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, bầu chọn những người thật sự xứng đáng vào bộ máy lãnh đạo, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. Nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng, Đảng cần quan tâm giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách để không xảy ra tiêu cực, tình trạng lợi ích nhóm, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân. Đối với các tôn giáo, tôi hy vọng, Đảng tiếp tục tạo điều kiện để chúng tôi sinh hoạt tín ngưỡng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình, đóng góp cho địa phương với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

Thầy Nguyễn Văn Bảy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Lâm (xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành):

Là công dân Việt Nam và là nhà giáo, tôi rất mong chờ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thời gian qua, ngành Giáo dục Việt Nam có bước chuyển mình thật sự mạnh mẽ sau khi kiên định thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI). Điều đó đã làm cho tôi càng tin tưởng vào một kỳ ĐH hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp, giáo dục và đào tạo Việt Nam cũng sẽ vươn lên. Với niềm lạc quan một kỳ ĐH “Phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”, cho phép chúng ta tin tưởng vào một ngày mai xán lạn hơn, thành công hơn của đất nước Việt Nam.

Thầy Mai Tấn Hoàng – giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4, Trường Tiểu học Mỹ An (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa):

ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII vạch ra hướng đi đúng đắn và mang lại nhiều thành tựu quan trọng cho đất nước. Từ nông thôn đến thành thị, đâu đâu cũng có những công trình lớn mọc lên. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Những chính sách an sinh xã hội đáp ứng những kỳ vọng của mọi người. Kinh tế khởi sắc, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế cũng được nâng cao. Giáo dục luôn được khẳng định là quốc sách hàng đầu. Với ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tôi tin tưởng ĐH này là một ĐH trí tuệ, một ĐH bứt phá để đưa nước ta tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội với đầy đủ cơ sở vật chất của một nước phát triển. Tôi kỳ vọng ĐH sẽ chọn ra những người ưu tú nhất, luôn vì dân, vì nước, dám nghĩ, dám làm và luôn đi đầu trong chống tham nhũng. Riêng với giáo dục, tôi mong muốn có thêm những chế độ, chính sách cho giáo viên, giúp chúng tôi an tâm công tác; quan tâm đầu tư hơn nữa về mạng lưới trường lớp; chú trọng hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững về tư tưởng chính trị, sống có lý tưởng để tận tụy phục vụ đất nước.

Kỳ Nam – An Nhiên (ghi)

 

Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước Kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước

Tin liên quan

Xem thêm
Video - Đại đức Thích Lệ Ngôn trong phóng sự của Đài phát thanh truyền hình Long An - LA 34
Video - Đại đức Thích Lệ Ngôn trong phóng sự của Đài phát thanh truyền hình Long An - LA 34
Học Bác ở tấm lòng nhân ái
Đại đức Thích Lệ Ngôn nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương
Đại đức Thích Lệ Ngôn nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương
Sáng ngày 24/5/2023, tại Tỉnh ủy Long An, Đại đức Thích Lệ Ngôn – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Long An, Trụ trì chùa Ân Thọ nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An trao tặng, ông Hoàng Đình Cán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, tại hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An” do Tỉnh ủy tổ chức.
Đón tiếp Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hoà chúc Tết
Đón tiếp Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hoà chúc Tết
Sáng ngày 27 tháng Chạp ÂL, ông Phạm Tấn Hoà – Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An đã đến thăm và chúc Tết tại chùa Ân Thọ. Tham gia với đoàn còn có ông Nguyễn Văn Mưng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, nhiệm kỳ X (2021-2026) của Hòa thượng Thích Minh Thiện
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, nhiệm kỳ X (2021-2026) của Hòa thượng Thích Minh Thiện
Chương trình hành động