Loading...

Báo Long An đăng tin về Ngày Hội hiến máu tình nguyện tại Chùa Ân Thọ

Báo Long An ngày 07/02/2021 đăng tin về Ngày Hội hiến máu tình nguyện tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu tại Chùa Ân Thọ

Bản online: https://baolongan.vn/ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-tiep-nhan-hon-200-don-vi-mau-a109570.html

 

Báo Long An đăng tin về Ngày Hội hiến máu tình nguyện tại Chùa Ân Thọ Báo Long An đăng tin về Ngày Hội hiến máu tình nguyện tại Chùa Ân Thọ Báo Long An đăng tin về Ngày Hội hiến máu tình nguyện tại Chùa Ân Thọ

Tin liên quan

Xem thêm
 Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Trang thông tin điện tử CÔNG AN LONG AN ngày 08/9/2023 có bài viết về: "Tăng cường sự tham gia của tăng, ni, phật tử trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông"
LONG AN TV -Video -  Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV -Video - Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt
LONG AN TV ngày 25/12/2022 đăng video về Hiến máu nhân đạo - Nghĩa cử cao đẹp của người Việt tại chùa Ân Thọ
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An đăng tin Chùa Ân Thọ qua bài viết Những nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Báo Long An ngày 03/12/2021
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An đăng tin Đại đức Thích Lệ Ngôn - Chùa Ân Thọ qua bài viết Lời cảm ơn chung tay hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19
Báo Long An ngày 22/6/2021