Loading...

Khai sơn chùa Ân Thọ là cố Sư trưởng Thích nữ Như Khánh, thế danh Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1914 tại Tân An, tỉnh Long An. Xuất gia tuổi trung niên, Sư bà cầu pháp để tu học với quý Tôn trưởng thuở đó tại Chùa Châu Viên (Tp. Châu Đốc), Chùa Long Thọ (Bình Dương) và Chùa Vạn Đức (Tp. Thủ Đức), khai sơn 10 ngôi chùa ở nhiều tỉnh thành như: Chùa Quang Thọ (huyện Hóc Môn, TP.HCM), chùa Thanh Sơn (Cầu Đá, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chùa Ân Thọ là ngôi chùa cuối cùng trên mảnh đất sinh trưởng, cũng là nơi viên tịch và an trí bảo tháp lưu giữ báo thân của Sư bà, thường được gọi là Sư bà Mười Hai (vì trên đầu có đốt 12 liều cúng dường Tam Bảo). 

320222107_565448782087016_2663243437281955975_n

97